První téma, ke kterému Los Fastidios zaujímají poměrně jasné stanovisko a které by tedy, podle mého názoru, nemělo v této sekci chybět, jsou práva zvířat, konkrétně otázka vivisekce.
Narozdíl od většiny skinheadských kapel, Los Fastidios dávají jasně najevo svůj názor na tuto problematiku, ať už se jedná o konkrétní songy (Stop alla vivisezione, Animal liberation či Cruelty free) nebo o "životní styl" některých členů kapely (Paolino a Enrico jsou vegetariáni).

CO JE TO VIVISEKCE?
Vivisekci je definována jako operační zákrok na živém zvířeti bez narkózy a může zahrnovat postupy invazivní nebo neivazivní. Invazní výzkum — sestává z každého typu řezání, píchání nebo injekce do živého těla. To zahrnuje chirurgii, pitvání, injekci lidských chorob pro vytvoření "živých modelů" lidských nemocí nebo násilné nucení škodlivé potravy nebo škodlivých látek do tělních otvorů. Neinvazní experimenty — sestávají z psychologických testů, které mohou vyvolávat psychický stres nebo úzkost, až po odnětí potravy, vody, kyslíku nebo jiných důležitých nezbytností pro život.

ROZDÍLY A OBTÍŽE
Potíže vyplývají z rozdílů v pěti základních stupních působení, jimiž testovaná látka účinkuje v živém organismu, které určí jak na něj bude působit — jinými slovy, přispívá k biochemickému prostředí, jedinečnému tomu kterému druhu. Ony stupně jsou: vstřebávání do krve, distribuce do stanoviště, působení a mechanismus působení, metabolismus, vyloučení. Každá malá změna, zopakovaná na každém z těchto stupňů, se může nahromadit ve větší změnu působení. Jedním z nejdůležitějších faktorů je rychlost a typ metabolismu nebo způsob, jímž je látka zdolána tělem. Vědecká dobrozdání ukazují, že odchylky v metabolismu testovaných látek mezi druhy je spíše pravidlem než výjimkou. Rozdílné způsoby metabolismu také přispívají k rozmanitosti živočišných druhů. Například amfetaminy se látkově přeměňují stejnými způsoby u psů a myší, ale rozdílným způsobem u krysy a ještě jinak u morčete. Toxické účinky látek, neočekávané v testech se zvířaty, mohou být zjištěny u lidí, je-li jejich metabolismus pomalejší nebo kde se utvářejí jeho jedovaté vedlejší produkty. Například léky fenylbutazon a oxyfenbutazon byly příčinou mnoha úmrtí lidí, protože jim trvá mnohem déle tyto léky látkově přeměnit. Lidskému tělu trvá 72 hodin než zdolá poloviční dávku fenylbutazonu, kdežto u opice, psa, krysy a králíka jsou odpovídající lhůty 8, 6, 6, a 3 hodiny. U oxyfenbutazonu trvá lidskému tělu 72 hodin než zdolá poloviční dávku, zatímco u psa to trvá pouze 1/2 hodiny, atp.

ZASTÁNCI A ODPŮRCI
Desítky miliónů zvířat jsou ročně využita při různých pokusech. Většina veřejnosti souhlasí s prováděním pokusů pro lékařské výzkumy a považují odpůrce za fanatiky, zpátečníky atp. Pravdou však je, že na obou stranách barikády stojí odborníci, kteří mají stohy argumentů, kterými hájí svůj názor. Na jedné straně lékaři a vědci, kteří nepochybují o smyslu svého počínání a poukazují na úspěchy, díky nimž se podařilo vymítit mnoho nemocí. Na straně druhé jsou též lékaři (i bývalí vivisektoři) a vědci, kteří se snaží dokázat, že většina pokusů je dnes zbytečná a lze je plnohodnotně nahradit alternativními metodami.
Tito odpůrci říkají: Je to špatná věda, protože nám dává informace a výsledky o zvířatech, kdežto my potřebujeme znát účinek na člověka. Dávno víme, že lidská nemoc může mít u zvířat úplně jinou formu. To je zákon přírody, spojený s metabolismem (souhrn všech fyzických a chemických procesů, neustále se konajících v živých organismech), podle něhož je biologická reakce, která se ustanovila pro jeden druh, platná pouze pro tento jednotlivý druh a pro žádný jiný. Často mohou dva úzce spřízněné druhy jako myš a krysa reagovat kompletně rozdílným způsobem. Vivisektoři vlastně uměle, násilně a především nepřirozeně vyvolávají u zvířat nemoci, které by normálně nedostali, nebo které se u nich projevují v jiných formách.

KDE A JAK SE VYUŽÍVAJÍ POKUSNÁ ZVÍŘATA
Veřejnost si pod pojmem „pokusy“ představuje především „nenahraditelné“ lékařské pokusy, ale už ji uniká, že milióny zvířat končí v popelnicích jako odpad po pokusech, které neslouží k záchraně lidského zdraví, ale naopak — pro jeho ničení: při vojenských pokusech. Tato zvířat jsou poškozována na mozku, pálena, ozařována, oslepována, střílena, trávena, opařována, trhána, omračována apod. U mnohých zvířat se před samotným experimentem vyřezávají hlasivky. Pokusná zvířata jsou nejčastěji používána v těchto odvětvích:
Vojenský průmysl — se na zvířatech učí jak zefektivnit zabíjení. Zvířata se tak nevinně dostávají do role nepřítele, který dostane v experimentu pěknou lekci. Za účelem potvrzení značné prudkosti střel a kulek ze střelné zbraně se v Německu střílí do psů (boxer) a zakrslých sviní. Poté jsou zvířata operována, aby bylo zjištěno, jakým způsobem vnikají kulky do těla. Morčata jsou umístěna v blízkosti děl, čímž jsou vystavena hluku zbraně velkého kalibru. Zvířata mají zničené ušní bubínky a tkáně v plicích. Zkouška granátů na morčatech není žádnou výjimečnou zkouškou. V Anglii v jedné ukázce vojáci stříleli do lebek 29 opic Resus ze vzdálenosti 10 m. Experiment měl být poskytnutím pomoci konstruktérům nových ocelových helem. Je stříleno do ovcí, králíků a psů omámených fosforoorganickými látkami, které vyvolávají ochrnutí nervového systému. Americká armáda využívá zvířata k testování nukleárních a chemických zbraní. Zvířata jsou nadávkována neutrony a poté podstupují elektrický šok. Tajné vojenské výzkumy nespadají pod civilní kontrolu (přestože jsou placeny z našich daní) a proto veřejnost o těchto děsivých skutečnostech ví velmi málo!
Kosmetický průmysl — jsou zvířata zneužívána pro "bezpečné" testování šampónů, mýdel, voňavek, barev a podobných výrobků. Testované látky se zvířatům nanášejí do očí, na oholenou část těla, do tělních otvorů, musí vdechovat jejich výpary atd. Dnes existují stovky firem, které tyto pokusy neprovádí a nahradili je alternativními metodami. Mezi tyto firmy patří např. Aloe Vera, Amway, Avon, Christian Dior, Esteé Lauder, Oriflame aj. Naopak velké firmy jako Gillette Copany nebo Procter and Gamble pokusy využívají dále.(seznam firem testujících na zvířatech zde)
Automobilový průmysl — používá zvířata pro bezpečnostní zkoušky nových aut. Jsou zkoušeny bezpečnostní pásy, pevnost materiálu a především reakce živého organismu na prudké nárazy při simulované havárii.
Chemický průmysl — při svých pokusech zkouší na zvířatech "nové" čistící prostředky — prací prášky, čistidla. Podobně jako u kosmetiky jsou zvířatům testované látky nanášeny do očí, na pokožku, orálně cpány do organismu apod.
Potravinářský průmysl — na pokusných zvířatech zkouší různé konzervační přísady, barviva.
Zdravotní výzkumy – Je skutečně nutné využívat zvířat ke kouření tabákových výrobků, inhalaci alkoholových výparů a omamných látek (drog) proto, aby dokázala to, co už dávno víme – že kouření i alkohol škodí zdraví?! Zvířata jsou uměle infikovány nemocemi, které se v říši zvířat ani nevyskytují (třeba syfilis). Je skutečně nutné obětovat zvířata kvůli výrobě „léků“ jako je Viagra?

ALTERNATIVY

Informace o alternativách nahrazující pokusy jsou tak širokým tématem, že zde pro ně není dostatek místa. Pokud máte zájem, tak zde jsou různé odkazy:
Nahrazní pokusů na zvířatech
In vitro metody místo pokusů na zvířatech — Převzato od organizace Sdružení „Lékaři proti pokusům na zvířatech“.
Alternativy — výzkum bez použití zvířat
Náhradní techniky